Jew's News - obrázek
Jakub Kuthan je vedoucí projektu a šéfredaktor studentského časopisu Jew's News na Lauderových školách. Grafické práce, kolorování a animaci má na starosti Eliáš Gaydečka, také student Lauderových škol. Překlad do češtiny obstarává Petr Jan Vinš, překladatel z jidiš a držitel ceny Jiřího Levého Obce překladatelů za nejlepší překlad.

Založené projekty

Podpořené projekty