Punkáči deťom - obrázek

Punkáči deťom

Festival Punkáči Deťom je komunitný benefičný festival vystavaný okolo punkovej subkultúry. Punk zo svojej podstaty propaguje hodnoty antifašizmu, antirasizmu, inklúzie a porozumenia, tým dostáva festival spoločenský presah. Festival je na jednej strane charitatívny - výťažok zo vstupného každoročne putuje na pomoc deťomv detskom domove, na strane druhej je to najväčší festival svojho druhu festivalu na Slovensku.

Založené projekty

Pomôž zachrániť festival! | Startovač sbírka

Pomôž zachrániť festival!

Náš festival bol zrušený týždeň pred termínom z dôvodu opatrení proti Covid-19 zo strany úradov. Prispej nám prosím na vykrytie likvidačných strát.

od Punkáči deťom

121 %
  • 121 % splněno
  • 0 dnů do konce
  • 6 050 EUR vybráno