Startovač - financování projektů

Investigátori - obrázek

Investigátori

Sme štvorčlenný bádateľský tím a chceme zaostrovať svoju pozornosť na fenomény, ktoré polarizujú spoločnosť, lebo im nie je venovaná dostatočná pozornosť zo strany vedy. Na začiatku našej cesty chceme nakrútiť vedecko-populárny film a poskytnúť v ňom divákom možnosť utvoriť si názor na bioreznonciu ako jeden z práve takých fenoménov.

Založené projekty

Podpořené projekty