Trac - obrázek
17 ročný raper pochádzajúci z Východného Slovenska