ESA - obrázek
Projekt East Side Architecture vznikol v roku 2012 so zámerom informovať spoločnosť o stave súčasnej architektonickej produkcie na východe Slovenska. Iniciátor projektu – občianske združenie UzemnePlany.sk zvolil zrozumiteľný formát, ktorý je prijateľný pre odbornú aj širšiu verejnosť. https://www.facebook.com/eastsidearchitecture?fref=ts

Založené projekty

Podpořené projekty

  • Uspávanky

    LUPTÁK / LENKO / BUGALA / COMENDANT / DUGOVIČ - Nech sa Vám všetkým, malým i veľkým, dobre počúva a zaspáva…