Noobish - obrázek
Som mladý hráč, ktorý sa snaží presláviť československú komunitu v hernom priemysle.