- obrázek

Založené projekty

Žádný založený projekt.

Podpořené projekty

  • Kniha POEMS

    VYTVORME SPOLU JEDINEČNÉ UMELECKÉ DIELO. 28 umeleckých fotografií • 17 slovenských básnikov • 1 unikátna kniha
  • Druhý album Vertigo P.A.F.

    Zámerom našej kapely Vertigo P.A.F. je zrealizovať druhý album "More z mojej lode" s deviatimi pôvodnými slovenskými skladbami.