Klicpera Pavel - obrázek

Klicpera Pavel

Jsem člověk který zastává tézi že vše co člověk měl vymyslet tak už je dávno vymyšlené. Je ale jen na jednotlivci nebo společnosti co z těch jednotlivých věcí sestaví, sestrojí, vyrobí a jak to vše zužitkuje popřípadě inovuje. Mám rád technologie a věci které jsou přínosem pro citlivě trvale udržitelného rozvoje . Jsem nakloněn k přírodě a k technologii která přírodu chrání.