Startovač - financování projektů

Nikola Bojčev - obrázek

Nikola Bojčev

narodil jsem se roku 1981 v Teplicich. Vystudoval jsem tamní konzervatoř, obor varhany. Hlavní profesí jsem ale novinář. Prošel jsem královéhradeckým Rádiem OK, Frekvencí 1 a teď už šestým rokem pracuji pro Český rozhlas jako redaktor domácího zpravodajství. Ve volném čase pořádám kulturní akce, např. Teplické varhanní léto nebo Film Music Prague. Spolupodílím se také na akci CzechTREK convention, celorepublikovém setkání fanoušků Star Treku.