Liberální institut - obrázek

Liberální institut

Liberální institut je think-tank, jehož cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu – individuální svobodu, svobodný trh, vládu s omezenými pravomocemi a mír. Pro činnost Liberálního institutu jsou stěžejní originální vědecké projekty a vlastní výzkum, na nichž stojí další aktivity v oblastech vzdělávání (přednášky, diskusní fóra, výuka) a publikování (knihy, studie, vědecké a novinové články, překladatelská činnost).

Založené projekty

Podpořené projekty