Lucka Žoltá - obrázek
Jmenuji se Lucka Žoltá, mám vystudovanou informatiku na FEI VŠB-TUO. Doktorandské studium na Žilinské univerzitě jsem kvůli mateřským povinostem nedokončila. Vůbec toho však nelituji. Protože děti mě toho naučí více než všechny školy světa. Jsou pro mě nesmírnou inspirací, ale rovněž zdrojem moudrosti. Jen jim musím lépe naslouchat :)

Založené projekty

Podpořené projekty