Max Mckenzie - obrázek
Vertigo Pop Art Farebnosti. Je zoskupenie muzikantov slobodne tvoriacich pôvodné slovenské skladby žánrovo nevyhranené.Od roku 2009,kedy kapela dostala reálny rozmer sme sa chceli podeliť o naše hudobné a textové nápady. Je to stále naša cesta,ktorú žijeme. Hľadaním,cvičením,tvorením a koncertovaním sme sa dostali do dnešnej podoby,dostali sme sa presne Sem. Tu sme,dáme si spolu presso,chodíme na lúku,improvizujeme,upraceme Liborovi uhlie a v pokoji vychutnáme gin s tonikom.

Založené projekty

  • Druhý album Vertigo P.A.F.

    Zámerom našej kapely Vertigo P.A.F. je zrealizovať druhý album "More z mojej lode" s deviatimi pôvodnými slovenskými skladbami.