Svetielko - obrázek

Svetielko

"Radšej stokrát počuť ako raz začiť " to by chceli rodičia viacnásobne postihnutých deti. Ale realita je iná, mnohí sú postavení zoči voči veľkej skúške života - starostlivosti o dieťa s mentálnym, telesným či zrakovým postihnutím. V mnohých prípadoch o dieťa s kombináciami týchto postihnutí. Preto sa snažíme pomáhať týmto rodinám robiť menšie či väčšie krôčky, a muzikoterapia pre ich hendikepované deti ale aj ich zdravých súrodencom je cesta k sebapoznaniu. Pomôžme ich v tom.