Daniel Bína - obrázek
Narodil jsem se v roce 1970 v Českých Budějovicích. Se závodním jachtingem jsem začal v roce 1982. Od roku 1989 jsem po nezaviněné autonehodě upoután na invalidní vozík. Návrat k jachtingu na mne čekal až do roku 2003, kdy jsem začal závodit na lodi třídy 2.4mR. Mám unikátní status reprezentanta České republiky - soutěžím totiž mezi handicapovanými i mezi zdravými. … Jachting je má cesta ke snu. Ke snu olympijskému, resp. v mém případě paralympijskému. Tím je pro mě RIO 2016.

Založené projekty