- obrázek

Založené projekty

Žádný založený projekt.

Podpořené projekty

  • My Mestečania

    Pomôžte pri vydaní knihy My Mestečania. Vilo Hrabovský v nej zaznamenal príbehy, ktoré sa v dnešnom Leopoldove odohrali v priebehu 20. storočia.