Peter - obrázek

Peter

Česká republika

Ecobox24 STOP igelitkám - je tlak aktivistov na postupné odstránenie tenkých plastových sáčkov a tašiek , ktoré sa hromadia v našich odpadových kontajneroch a končia na stáročia na skládkach ako pozostatok doby .Naša propagácia navádza a upozorňuje na - Recykláciu . www.ecobox24.cz -aktivisti-