DOBROTY S PŘÍBĚHEM - obrázek

DOBROTY S PŘÍBĚHEM

Česká republika

DOBROTY S PŘÍBĚHEM jsou nakládané delikates, které vyrábějí především lidé se zdravotním postižením, kteří nejsou jinak schopni se v soudobé společnosti uplatnit v běžných pracovních činnostech na otevřeném trhu práce. Každý takový naložený hermelín, utopenec, či cokoliv jiného, má tedy za sebou příběh někoho, kdo potřebuje pomoc, a vy jste mu ji poskytli, tím, že podpoříte rozjezd našich dobrot na Startovači.

Založené projekty

  • Nastartuj dobroTY

    Lidé se zdravotním postižením patří mezi nejvíce ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Přispějte na pojízdnou prodejnu pro DOBROTY S PŘÍBĚHEM!