Radka Hrabovská - obrázek

Radka Hrabovská

Slovensko

Viliam Hrabovský, rodák z Mestečka(dnešný Leopoldov) spisoval a zaznamenával životy a príbehy ľudí v Mestečku, kde prežil detstvo i časť dospelosti. Či sú ľudia hlúpi alebo múdri, krásni alebo menej pekní, vzdelaní alebo bez vzdelania, sú to oni, kto utvára charaktery a obrazy miest kde žijú, sú to oni čo píšu miestne dejiny a zanechávajú odkaz...a po každom jednom vzniká prázdne miesto, ak sa neobjaví tam, kde zvyčajne býval, postával, rozprával alebo vykonával svoju podivínsku činnosť.

Založené projekty

  • My Mestečania

    Pomôžte pri vydaní knihy My Mestečania. Vilo Hrabovský v nej zaznamenal príbehy, ktoré sa v dnešnom Leopoldove odohrali v priebehu 20. storočia.