Lesani 2611 - obrázek

Lesani 2611

Česká republika

Jsme turistický oddíl, co se stará o karvinskou mládež už celých 40 let. Naší náplní jsou 2x týdně schůzky v klubovně, kde je pro děti připraven jak naučný program, tak i hry. Co 14 dní pořádáme výpravy do přírody, od jara do podzimu táboříme v lesích a spíme ve stanech, v zimě si potom pronajímáme asociační chaty a chalupy. Každoroční vyvrcholení oddílové roku je 14ti denní tábor v podsadových stanech.

Založené projekty