Andrea a Miro - obrázek

Andrea a Miro

Slovensko

Autori knihy cestovali päť rokov po najchudobnejších osadách na východe Slovenska, ktoré ovládali úžerníci, parazitujúci na nešťastí zotročených ľudí v uzavretých kolóniách, kde videli život plný agresie, alkoholu, fetu a totálnej chudoby. Hľadali korene a čitateľ sleduje jednotlivé osudy hrdinov od detstva po úplné oslobodenie. Sú to príbehy plné utrpenia, ale aj lásky týraných žien a ich nekonečný boj nielen za svojich manželov, ale aj za lepší život svojich detí.