Kabaret Dr. Caligariho - obrázek

Kabaret Dr. Caligariho

Česká republika

Anonymní uskupení několika příznivců alternativní hudby, jejichž výsledný projev zachází za hranice normality, dalo by se říci, až na pokraj lehké mentální retardace.

Založené projekty