Martin Vitko (na fotke vľavo) - obrázek

Martin Vitko (na fotke vľavo)

Mám 26 rokov, pochádzam z Košíc a som konateľom firmy Henny s.r.o., ktorej hlavnou náplňou je šírenie zdravého životného štýlu prostredníctvom www.update.sk. V tomto smere sa pohybujem 4. rok. Som súťaživý a cieľavedomý, rád posúvam limity a v značnej miere ma zaujíma technika v motorizme. Zúčastňujem sa rôznych pretekov počnúc amatérskych motokárových cez vytrvalostné až po Drag Race MSR šampionát.. Skrátka pre tieto veci žijem a som ochotný pre ne obetovať všetok svoj voľný čas a peniaze.