Petra Hilbert - obrázek
Petra Hilbert (1977) vyštudovala reprodukčnú fotografiu na SOU Polygrafickom a následne bábkarskú scénografiu na VŠMU v Bratislave. Po skončení štúdia niekoľko rokov pôsobila v Prahe, kde sa venovala grafickému dizajnu a ilustrovaniu kníh pre deti i dospelých. Za svoju prácu získala niekolko cien v súťaži o najkrajšiu knihu slovenska.

Založené projekty

Podpořené projekty

  • Egreš magazín

    Egreš magazín prináša kvalitný textový a obrazový obsah s dôrazom na súčasných autorov, zaujímavé témy a ľudí, prírodu, rodinu, životné prostredie
  • AHA

    Kniha AHA spája tradičnú slovenskú výšivku so súčasným grafickým dizajnom a chce ukázať, že slovenská tradícia nepatrí len do múzea.