Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich - obrázek

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

Slovensko

Občianske združenie Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich sa venuje výučbe slovenského posunkového jazyka, organizuje kultúrne aktivity, vydáva knižné a multimediálne publikácie v oblasti jazyka a kultúry Nepočujúcich. V Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich sú vítaní všetci, ktorí sa chcú oboznámiť alebo byť súčasťou kultúry a prirodzeného jazyka slovenskej komunity Nepočujúcich.