Spolek ŠANCE ŽÍT - obrázek

Spolek ŠANCE ŽÍT

Účelem spolku je: Zřízení chráněné dílny, zřízení terapeutické dílny, terénní sociální služby, info-centrum, odborné sociální poradenství, realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež, řešení nepříznivých sociálních situací a sociální začleňování.