BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie - obrázek

BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997. Vo svojej činnosti sa zameriavame predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska. Naším hlavným cieľom je ochrana a obnova prírody Bratislavského regiónu - najmä v Podunajsku, Malých Karpatoch a na Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave a príležitostne aj v iných lokalitách Slovenska. V našej činnosti vychádzame z doterajších skúseností a tradícií slovenského