Zuzana Štěrbová - obrázek
Jsem postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se primárně zabývám vlivem sexuálního imprintingu na výběr partnera, nenáhodným párováním a vlivem primární rodiny na ženskou sexualitu. (http://www.mendeley.com/profiles/zuzana-sterbova/)

Založené projekty

  • Výzkum sexuálního imprintingu

    Všimli jste si někdy toho, že lidé si často vybírají partnery podobné svým rodičům? Náš výzkum si klade za cíl zjistit, kdy k vtištění rodičů dochází.

Podpořené projekty