Alexander Bori - obrázek

Alexander Bori

Sme dvaja mladí ľudia, ktorí sa rozhodli jesť zdravo a zdravú stravu vyrábať aj pre spoločnosť, v ktorej žijeme.

Podpořené projekty