ASAM - obrázek
Akademická společnost Aloise Musila (ASAM) sdružuje badatele se zájmem o dílo a odkaz předního českého orientalisty profesora Aloise Musila. Vyvíjí intenzivní publikační, výstavní a přednáškovou činnost směřující k popularizaci osobnosti profesora Musila a jeho díla.

Založené projekty

  • Komiks Šejch Músá

    Kupte si dopředu a se slevou komiks o významném českém cestovateli A. Musilovi. Byl spolunáčelníkem 2 beduínských kmenů a světoznámým orientalistou.