Spolek Klíčava - obrázek

Spolek Klíčava

Česká republika

Spolek Klíčava je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů k ochraně přírody a k rozvoji společenského, kulturního a sportovního života v obci Zbečno. Pořádáme kulturní a společenské akce, podporujeme předškolní, mimoškolní a školní aktivity v obci Zbečno.