Milan Pullmann - obrázek

Milan Pullmann

Som redaktorom geopoliticko-kultúrneho mesačníka Zem a vek už od prvého čísla (máj 2013). Prispievam najmä do rubriky Déjà vu s podtitulom Udalosti, ktoré sú opäť aktuálne, no píšem aj články na tému mesiaca, do rubrík Neznámi hrdinovia, Nájomní vrahovia a iných. Vedecké vzdelanie ma naučilo precíznosti a poskytlo mi základy na rozlišovanie a overovanie hypotéz, teórií a faktov. V almanachoch (zborníky najlepších článkov časopisu) z rokov 2013 a 2014 som napísal dohromady viac ako 40 strán.