horami.sk - obrázek
Autor sa pohybuje v oblasti turistiky, alpinizmu, desiatky rokov, spolupodieľa sa na množstve podujatí, od zrazov, cez turistické podujatia, spoločenské udalosti, prezentácie až po napríklad technickú činnosť v urbanizme pri presadzovaní cyklotrás. Za sebou má množstvo túr rozličného charakteru, skúsenosti z prírody, ktorú aj aktívne ochraňuje. Snaží sa ľudí spájať a vnášať do spoločného úsilia, ktoré prináša napokon celospoločenský prospech, ktorým je zdravie.