Vintage & pin-up academy - obrázek
Sme mladý tím, ktorý sa venuje hlavne tematickej fotografii zameranej hlavne na minulé storočie v širšom kontexte, teda od 20. rokov minulého storočia, cez 50. roky minulého storočia až po kombináciu moderného pin-up a rockabilly s kultúrou minulosti. Taktiež sa venujeme usporiadavaniu rôznych zážitkov, workshopov, podujatí a výletov pre komunitu zaoberajúcu sa históriou, hlavne teda módou, postavením a životom ženy v minulom storočí.