Rescue art - obrázek
Mladá galéria, ktorá podáva prvú pomoc začínajúcim i ostrieľaným výtvarníkom. Pripravujeme výstavy, party, happeningy, sprostredkúvame predaj umenia, staráme sa o technické podporu výtvarných projektov, či vydávanie publikácií. Idea galérie sa rozvíja od septembra 2o14 a postupne hľadáme rôzne cesty, ako financovať naše projekty. Preto púšťame prvú lastovičku cez Startovač - Erotický kalendár 2016. Buy my art before I´m dead. rescueART

Založené projekty