Rastislav Fotta - obrázek

Rastislav Fotta

Slovensko

Som mladý DJ zaoberajúci sa designom.. Som web designer, grafik, kerný designer... Taktiež ma baví a zaujíma filmová, alebo iná video tvorba.