- obrázek

Založené projekty

Žádný založený projekt.

Podpořené projekty

 • My Mestečania

  Pomôžte pri vydaní knihy My Mestečania. Vilo Hrabovský v nej zaznamenal príbehy, ktoré sa v dnešnom Leopoldove odohrali v priebehu 20. storočia.
 • Zažili sme vojnu

  Prispejte nám na dokončenie unikátnej publikácie, ktorá zachytáva druhú svetovú vojnu v hornom Novohrade a Kokavsku očami kronikárov a našich predkov.
 • Zborník k Stretnutiu priateľov regionálnej histórie

  Podporte vydanie zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a jeho bezplatnú distribúciu do škôl, knižníc atď. A potešte sa peknou knihou,
 • Spomienky z prvej svetovej vojny

  Podporte vydanie rozsahom aj obsahom unikátnych a veľmi podrobných spomienok Samuela Činčuráka na prvú svetovú vojnu.