Czech Hallyu Wave - obrázek

Czech Hallyu Wave

Czech Hallyu Wave je občanské sdružení, zabývající se podporou vztahů mezi Českou a Korejskou republikou, propagací korejské kultury v ČR a naopak. Hlavní činností našeho sdružení je organizace každoročního letního eventu, jehož jednou částí je setkání fanoušků korejské popové hudby z celé republiky (i okolí) a druhou částí – nebo spíše posláním – je přiblížit korejskou kulturu (a to nejen hudbu) obyvatelům České republiky.