CONEXIS z.s. - obrázek
CONEXIS z.s. je tým nezávislých plzeňských umělců a muzikantů. V letošním roce si klademe za cíl postavit základy největšímu buskingovému festivalu v České republice a tím zejména naplnit poslání našeho spolku být veřejně prospěšní. Cítíme, že jsme na počátku revoluce v přístupu k pořádání festivalů a prezentaci umění v naší zemi!

Založené projekty