OZ PreHradište - obrázek

OZ PreHradište

Slovensko

Za projektom stojí občianske združenie PreHradište, Novohradská knižnica v Lučenci, Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, obecný úrad Hradište a mnoho ďalších ľudí ochotných robiť pre dobro veci.

Založené projekty

Podpořené projekty