Hempy - obrázek
Více než 15 let pracuji jako překladatel a redaktor v časopisech s různým zaměřením. Posledních pět let působím jako šéfredaktor české verze holandského časopisu o konopí. Minulý rok v létě jsem ve spolupráci s několika stejně smýšlejícími lidmi založil neziskovku Svobodná příroda, která má za cíl zvyšování povědomí veřejnosti o konopí, jeho léčebném potenciálu a také jeho oddémonizování.

Založené projekty

  • Časopis Roots

    Pokud se k vám nedostal první výtisk Roots, můžete si jej přečíst v pdf na adrese www.e-roots.cz/archiv-vytisku. Pomozte nám s vydáním dalších čísel.