TFS DOM POPRAD - obrázek

TFS DOM POPRAD

Chceme aby každé dieťa na Slovensku malo vedomosti, zručnosti a kvalifikácie, ktoré potrebuje aby malo reálny výber ďaľšieho vzdelania alebo povolania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Chceme, aby malo hodnoty a postoje, ktoré umožnia konať tak, aby neustále zlepšovalo seba, svoje okolie a celý svet. Chceme, aby malo prístup k širokej škále skúseností a príležitostí, aby malo možnosť objaviť svoje silné stránky, talenty, záľuby, a aby sa mohlo informovane rozhodovať o svojej budúcnosti.

Založené projekty

WifiCS restart | Startovač sbírka

WifiCS restart

Myslíte si, že mladí ľudia by mali byť aktívnejší, angažovanejší a iniciatívnejší? Náš kurz pre 25 teenagerov z Česka a Slovenska k tomu smeruje.

od TFS DOM POPRAD

150 %
  • 150 % splněno
  • 0 dnů do konce
  • 30 090 Kč vybráno

Podpořené projekty

WifiCS restart | Startovač sbírka

WifiCS restart

Myslíte si, že mladí ľudia by mali byť aktívnejší, angažovanejší a iniciatívnejší? Náš kurz pre 25 teenagerov z Česka a Slovenska k tomu smeruje.

od TFS DOM POPRAD

150 %
  • 150 % splněno
  • 0 dnů do konce
  • 30 090 Kč vybráno
ATLAS ZABÚDANIA | Startovač sbírka

ATLAS ZABÚDANIA

Kniha o minulosti, na ktorú by sme nemali zabudnúť.

od TFS DOM POPRAD

118 %
  • 118 % splněno
  • 0 dnů do konce
  • 3 560 EUR vybráno