Covenant - obrázek
Našou vášňou sú krásne, nevšedné knihy a netradičné stolové hry. Sú to veci, ktorých je v domácej produkcii žalostne málo a preto sme sa rozhodli ich sami produkovať pod vydavateľským labelom COVENANT. Covenant je špecializovaný publishing label, na ktorom vydávame vo vlastnej produkcii špecificky zamerané knihy, ktorých primárnou úlohou je ukázať najrôznejšie stránky domácej kreatívnej scény a otvárať tak mladým tvorcom dvere do sveta a k novému biznisu.

Založené projekty