- obrázek

Založené projekty

Žádný založený projekt.

Podpořené projekty

  • Oblékání pravěku

    Tvoříme krásnou knihu o odívání v pravěku. Pomozte ji vydat: unikátní soubor fotek, kresby archeologických nálezů, příběhy od paleolitu po středověk.
  • Komiks Šejch Músá

    Kupte si dopředu a se slevou komiks o významném českém cestovateli A. Musilovi. Byl spolunáčelníkem 2 beduínských kmenů a světoznámým orientalistou.
  • Archeologické dobrodružství v Baktrii

    Podílejte se s námi na odhalování tajemství starověké Baktrie; Podpořte českou expedici ve Střední Asii!