Tím QuickHacks - obrázek

Tím QuickHacks

Sme tím kreatívne premýšľajúcich ľudí. Každý z nás je zameraný na inú oblasť, a to je dobre. Môžeme preto poskytnúť lepšie a kvalitnejšie služby. Niektorí radi píšu články, iných zase baví webdesign či tvorba videa.