Daniela Valikova - obrázek
Do Bosny jsem se zamilovala před mnoha lety.Nyní jsem zjistila, že stejným způsobem pobyt v této zemi působí na většinu českých turistů, se kterými jsem se setkala. Mým cílem je tyto srdečné česko-bosenské vztahy prohlubovat. V minulosti jsem se věnovala předevšim výuce anglického, českého a německého jazyka na všech úrovních, včetně výuky na univerzitě. Přednášela jsem metodiku výuky cizích jazyků v ČR i zahraničí, pobytová školení pro učitele AJ. Nyní se věnuji rozvoji česko-boseské synergie.