CLSTO - obrázek
Mám 22 rokov, žijem v Bratislave. Moja práca je moje hobby - venujem sa audiovizuálnej tvorbe.