Tomáš MS - obrázek
Našim posláním je hledat řešení ke zlepšení mezigeneračního spojení a snížení pocitu osamocení starších lidí a seniorů. Naší prioritou je aktivní zapojení starších lidí a seniorů zpět do běžného života, a to za pomoci mladší generace, nových technologií a služeb, které vedou ke zlepšení a zjednodušení našich životů a mimo jiné k rozkvětu našeho celého národa.