Dětské krizové centrum - obrázek

Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno již v roce 1992 jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných (syndrom CAN ).

Založené projekty