AllRecords - obrázek

AllRecords

Slovensko

Zakladatel AllRecords: Študoval som na ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline, konzervatóriu v Žiline a na Janáčkovej Akadémií múzických umení v Brne. Trojnásobný finalista producentskej súťaže “Košický zlatý poklad”, finalista Superstar Slovensko, ďalej na popredných miestach interpretačných súťaží ako, medzinárodná súťaž Iuventus Canti, medzikonzervatoriálne súťaže a veľa iných. Z klasických telies som pôsobil ako sólista Štátneho komorného orchestra Žilina, sólista Miešaného Zboru atď..