Andere Seite Studio / ASSociace - obrázek

Andere Seite Studio / ASSociace

Česká republika

ASSociace o.s. je dobrovolné neziskové sdružení, které navazuje na činnosti ANDERE SEITE STUDIA a sdružuje členy, které spojuje zájem rozvíjet poslání sdružení t.j. vytváření platformy pro archivaci a prezentaci inovativních proudů tvorby, publikování a podpora rozvoje umělecké sféry. vydávání publikací, prezentací umělců na zahraničních i tuzemských výstavách a festivalech, zaměřených na současnou uměleckou tvorbu.

Založené projekty

Podpořené projekty

  • Almanach - Kubinstadt - ASSpick

    bibliofilská publikace - umělecký sborník k poctě osobnosti Alfreda Kubina. Téma: propojení genia loci Litoměřic s geniem A. Kubina. Náklad 100.
  • Pandora do světa

    Chceme zachránit kulturně-literární revue s šestnáctiletou tradicí. Podpořte tisk Pandory č. 28 a společně ji vdechneme nový život.