Startovač - financování projektů

Andere Seite Studio / ASSociace - obrázek

Andere Seite Studio / ASSociace

ASSociace o.s. je dobrovolné neziskové sdružení, které navazuje na činnosti ANDERE SEITE STUDIA a sdružuje členy, které spojuje zájem rozvíjet poslání sdružení t.j. vytváření platformy pro archivaci a prezentaci inovativních proudů tvorby, publikování a podpora rozvoje umělecké sféry. vydávání publikací, prezentací umělců na zahraničních i tuzemských výstavách a festivalech, zaměřených na současnou uměleckou tvorbu.

Založené projekty

Podpořené projekty